FaceBook YouTube


Instrumenty

Zespół stara się korzystać w miarę możliwości z najnowocześniejszych urządzeń i instrumentów muzycznych. W dziale tym zamieszczone są zdjęcia  całego instrumentarium, które wykorzystuje Twenty One.

Instrumenty